Příjem televizních programů

Příjem digitálního televizního a rozhlasového vysílání

V reakci na probíhající digitalizaci televizní a rozhlasové přenosové soustavy a vypínání některých analogových programů (ČT2) bude společná televizní anténa domu Melantrichova 2000 upravena pro příjem digitálního signálu. Instalace potřebného zařízení proběhne v dopoledních hodinách dne

4. listopadu 2008.

Tímto dnem bude ve všech bytech domů 2000 a 1999 prostřednictvím bytových anténních přípojek dostupný signál

Multiplexu 1 (ČT1, ČT2, ČT 4, ČT24 a stanice Českého rozhlasu)

A

Multiplexu 2 (TV NOVA, TV PRIMA)

Pro příjem digitálního signálu na běžných (starších) televizorech bez zabudovaného DVB-T tuneru je třeba použít tzv. SET-TOP BOX!!!

V budoucnu s rozvojem dostupných digitálních stanic v rámci pozemního vysílání mohou být zprovozněny další multiplexy, případné náměty a připomínky adresujte některému ze členů představenstva.

Více informací například na Internetu na stránkách http://www.digitalnitelevize.cz nebo http://www.digitalnivysilani.cz

Za BD2000 Miroslav Zvolský (tel. 604 90 50 58, e-mail: mzvolsky@centrum.cz)