Pozvánka na členskou schůzi 2. června 2022

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000


se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810


Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve čtvrtek 2. června 2022 od 19:00 hod. v garážových

prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.


Program:

  1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

  2. Odsouhlasení vyúčtování za r. 2021 a hospodaření Bytového družstva 2000

  3. Ukončení činnosti Bytového družstva 2000, zrušení a jeho likvidace

  4. Jmenování likvidátora a jeho odměna

  5. Předání účetnictví k 31.3.2022 od Z&Z dataservis – P. Zákoucký firmě KESO

  6. Odměna pro pana Hübnera, Nováka a Charváta

  7. Diskuse a závěr


V Říčanech dne 17.05. 2022

Tomáš Charvát


Plná moc pro zastupování