Pozvánka na schůzi BD ve středu 25. listopadu 2015

Datum přidání: 25.11.2015 11:58:50

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000

která se bude konat ve středu 25. listopadu 2015 od 20:00 hod v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

    1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

    2. Nedoplatky pravidelných záloh

    3. Diskuse a závěr

V Říčanech dne 12.11. 2015

Jiří Vrchota