Výsledek hlasování per rollam

Datum přidání: 30.12.2020 11:55:05

Bytové družstvo 2000

zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městkým soudem v Praze oddíl Dr 4810/MSPH

se sídlem: Melantrichova 2000, 251 01 Říčany, IČ 26166780

Výsledek hlasování per rollam

které probíhalo od 8.12. do 23.12.2020.

Kdy představenstvo předložilo členům Bytového družstva 2000 k přijetí toto navrhované usnesení:

1 „Členové schvalují změnu příspěvku do fondu oprav ze současných 30 Kč/m2 na 20 Kč/m2 plochy bytu a to od 1.1.2021.“

Bylo přijato 49 hlasovacích lístků se souhlasem.

12 členů družstva nehlasovalo a to znamená, že s návrhem nesouhlasilo.

Z výše uvedeného znamená, že se od 1.1. 2021 sníží příspěvek do fondu oprav ze současných 30 Kč/m2 na 20 Kč/ m2.

Děkuji za hlasování Tomáš Charvát