Schůze BD 2000 11. prosince 2012

Datum přidání: 2.12.2012 11:28:09

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v úterý 11. prosince 2012 od 20:00

v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

    1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

    2. Volba člena představenstva – prodloužení stávajícího člena případně volba nového

    3. Výměna vchodových dveří bytového domu 1999

    4. Návrh na příspěvek na plynový kotel bytových jednotek s vlastním vytápěním

    5. Diskuse, závěr

V případě zastupování člena družstva na základě plné moci je nutné mít tuto plnou moc úředně ověřenou. Tato povinnost vyplývá ze stanov družstva a je třeba ji dodržovat. Děkuji.

V Říčanech dne 21. 11. 2012

Odkaz na vzor plné moci k vytištění i ke stažení