Pozvánka na náhradní členskou schůzi Bytového družstva 2000 ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 20 hodin

Datum přidání: 27.10.2018 11:26:59

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 20:00 hod

v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

    1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

    2. Doplnění člena představenstva

    3. Cenové nabídky na sanaci bytů v domě 1999

    4. Oprava zatékání do prostor stavebního úřadu

    5. Diskuse a závěr

V Říčanech dne 27.10. 2018

Tomáš Charvát