Pozvánka na náhradní členskou schůzi BD 2000 dne 3. prosince od 20:00 hod

Datum přidání: 24.11.2019 23:20:38

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v úterý 3. prosince 2019 od 20:00 hod v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Oprava teras na domě 2000

3) Zateplení domu 1999

4) Zastřešení vjezdu do garáže

5) Diskuse a závěr

V Říčanech dne 20.11. 2019

Tomáš Charvát