Pozvánka na náhradní členskou schůzi 5. června od 20 hod.

Datum přidání: 29.5.2017 14:24:28

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v pondělí 5. června 2017 od 20:00 hod v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

  1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

  2. Odsouhlasení vyúčtování za r. 2016 a hospodaření Bytového družstva 2000

  3. Nedoplatky pravidelných záloh

  4. Výměna oken – finální etapa

  5. Výměna vstupních dveří - varianty

  6. Diskuse a závěr

V Říčanech dne 26. 5. 2017

Jiří Vrchota