Pozvánka na členskou schůzi v úterý 24. 9. 2013

Datum přidání: 14.9.2013 19:24:12

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v úterý 24. září 2013 od 19:00 v budově Městského úřadu, Masarykovo náměstí 53/40, Říčany, ve velké zasedací místnosti v 1. patře.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Výměna oken – výběr typu oken a dodavatele (schůze se zúčastní i zástupci jednotlivých dodavatelských firem s prezentací nabízených řešení)

3) Výměna oken – časový harmonogram, etapy, případné příspěvky

4) Diskuse, závěr

V případě zastupování člena družstva na základě plné moci je nutné mít tuto plnou moc úředně ověřenou. Tato povinnost vyplývá ze stanov družstva a je třeba ji dodržovat. Děkuji.

V Říčanech dne 9. 9. 2013

Pavla Pajkrtová