Pozvánka na členskou schůzi ve středu 24. září 2014

Datum přidání: 10.9.2014 6:48:46

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve středu 24. září 2014 od 20:00 hod

v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

    1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

    2. Volba členů představenstva z důvodu uplynutí funkčního období 2 členů představenstva

    3. Nutnost zavedení individuálních měřičů tepla (hlasování o přednesených nabídkách)

    4. Diskuse, závěr

Vzhledem k nové volbě představenstva bude potřeba zvolit minimálně jednoho nového člena, prosím o vaše zvážení stát se novým členem představenstva.

V případě zastupování člena družstva na základě plné moci již není nutné mít tuto plnou moc úředně ověřenou, což vyplývá z nových stanov Bytového družstva 2000.

V Říčanech dne 9. 9. 2014

Pavla Pajkrtová