Pozvánka na členskou schůzi ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 20:00 hod

Datum přidání: 4.5.2016 13:02:04

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve čtvrtek 26. května 2016 od 20:00 hod v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Odsouhlasení vyúčtování za r. 2015 a hospodaření Bytového družstva 2000

3) Nedoplatky pravidelných záloh

4) Diskuse a závěr

V Říčanech dne 5. 5. 2016

Jiří Vrchota