Pozvánka na členskou schůzi ve čtvrtek 24. května 2018 od 20 hodin

Datum přidání: 9.5.2018 14:10:29

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve čtvrtek 24. května 2018 od 20:00 hod

v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Odsouhlasení vyúčtování za r. 2017 a hospodaření Bytového družstva 2000

3) Nedoplatky pravidelných záloh

4) Posudek budovy 1999

5) Konec funkčního období představenstva a kontrolní komise

6) Diskuse a závěr

V Říčanech dne 9. 5. 2018

Jiří Vrchota