Pozvánka na členskou schůzi, která se koná 11. června 2013

Datum přidání: 27.5.2013 12:52:52

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v úterý 11. června 2013 od 20:00

v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

    1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

    2. Odsouhlasení vyúčtování za r. 2012 a hospodaření BD2000

    3. Výměna komínků od odvětrání koupelen na střeše 1999, oprava stříšky v přízemí 2000

    4. Návrh na výměnu oken po etapách

    5. Diskuse, závěr

V případě zastupování člena družstva na základě plné moci je nutné mít tuto plnou moc úředně ověřenou. Tato povinnost vyplývá ze stanov družstva a je třeba ji dodržovat. Děkuji.

V Říčanech dne 20. 5. 2013

Pavla Pajkrtová