Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva 2000 na čtvrtek 20. června 2019 od 20:00 hod

Datum přidání: 6.6.2019 20:28:07

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve čtvrtek 20. června 2019 od 20:00 hod v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Odsouhlasení vyúčtování za r. 2018 a hospodaření Bytového družstva 2000

3) Návrh na nové účtování správy domu

4) Cenové nabídky na zateplení domu 1999

5) Nabídka firmy KOMTERM Čechy, s.r.o.

6) Diskuse a závěr

V Říčanech dne 5. 6. 2019

Tomáš Charvát