Schůze BD2000 19.6.2012

Datum přidání: 3.6.2012 11:05:37

Členská schůze se bude konat v úterý 19. června 2012 od 20:00 v předsálí Městského kulturního střediska (MěKS), 17. listopadu, Říčany

Program schůze:

1/ zahájení

2/ Změna stanov

3/ Odsouhlasení vyúčtování za rok 2011

4/ Diskuse a závěr

Předsedkyně družstva: Pavla Pajkrtová