Pozvánka na členskou schůzi BD2000 v úterý 19. listopadu 2019 od 20 hod

Datum přidání: 24.10.2019 15:32:52

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v úterý 19. listopadu 2019 od 20:00 hod v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

  1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

  2. Oprava teras na domě 2000

  3. Zateplení domu 1999

  4. Zastřešení vjezdu do garáže

  5. Diskuse a závěr

V Říčanech dne 24.10. 2019

Tomáš Charvát