Pozvánka na členskou schůzi BD 2000 ve čt 24. listopadu od 20:00 v garážích

Datum přidání: 14.11.2016 9:13:47

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva 2000

která se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2016 od 20:00 hod v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

    1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

    2. Informace o výměně vodoměrů

    3. Nedoplatky pravidelných záloh

    4. Diskuse a závěr

V Říčanech dne 10.11.2016

Jiří Vrchota