Pozvánka na členskou schůzi 10. 6. 2021 od 18:00

Datum přidání: 22.5.2021 20:03:03

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat ve čtvrtek 10. června 2021 od 18:00 hod. v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Z důvodu epidemie koronaviru je nutné dodržet tyto pravidla:

- každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirator třídy FFP2, KN95 nebo N95

- osoby musí dodržovat vzdálenost minimálně 2 metry od sebe

- každá osoba se při příchodu musí prokázat negativním antigenním či PCR testem, certifikátem Ministerstva zdravotnictví o provedeném očkování nebo laboratorním potvrzením o prodělané nemoci covid -19

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Odsouhlasení vyúčtování za r. 2020 a hospodaření Bytového družstva 2000

3) Informace o situaci s převodem bytů do osobního vlastnictví od starosty Říčan

Ing. Davida Michaličky a právníka JUDr. Emila Janči

4) Diskuse a závěr

V Říčanech dne 17.05. 2021

Tomáš Charvát