Pozvánka na členskou schůzi 11.10.2021

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000


se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném


Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810


Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,


která se bude konat v pondělí 11. řijna 2021 od 19:00 hod v garážových prostorách


bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.


Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Příprava smluv na prodeje bytů a nebytových prostor

3) Dohoda o vyúčtování za rok 2021

5) Diskuse a závěr


V Říčanech dne 27.09. 2021


Tomáš Charvát