Pozvánka na členskou schůzi 1. 11. 2021

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000 se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva 2000, která se bude konat v pondělí 1. listopadu 2021 od 19:00 hod v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

  1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

  2. Schválení prodeje nebytových prostor číslo 53(garáže)

  3. Schválení odměny pro právníky, popřípadě pro účastníky řízení

  4. Diskuse a závěr


V Říčanech dne 14.10. 2021

Tomáš Charvát