Náhradní členská schůze v út 13. 12. 2016 v garážích

Datum přidání: 25.11.2016 15:36:21

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi

Bytového družstva 2000

která se bude konat v úterý 13. prosince 2016 od 20:00 hod v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

    1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

    2. Informace o výměně vodoměrů

    3. Nedoplatky pravidelných záloh

    4. Diskuse a závěr

V Říčanech dne 25.11.2016

Jiří Vrchota