Náhradní členská schůze BD2000 bude ve středu 9. prosince 2015 od 20:00

Datum přidání: 30.11.2015 21:21:14

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na náhradní členskou schůzi

Bytového družstva 2000

která se bude konat ve středu 9. prosince 2015 od 20:00 hod

v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Schůze konaná 25.11.2015 nebyla usnášeníschopná.

Program:

   1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

   2. Nedoplatky pravidelných záloh

   3. Diskuse a závěr

    1. V Říčanech dne 27.11. 2015

    2. Jiří Vrchota