Informace k elektronické aukci energií

Datum přidání: 27.8.2013 6:51:04

Elektronická aukce energií

Princip: zajištění nižších cen díky:

 • sdužení poptávky

 • oslovením mnoha dodavatelů

 • zajištění férové aukce

 • srovnáním aktuální a vysoutěžené ceny

týká se to:

 • plynu

 • elektřiny

Významným zákazníkem pořadatele aukce, spolecnosti www.ecentre.cz je město Říčany

Garance:

garancí by měla být regulace trhu s energiemi, kterou provádí ERÚ, jakožto státní orgán. Vstup na energetický trh je složitý a všechny společnosti jsou poměrně silné společnosti s dostatečným kapitálem. Trh je regulován podobně jako bankovní trh, licence stojí nemalé peníze a zájemce musí skládat jistinu. Za dobu 7 let od liberalizace trhu ke krachu žádné společnosti nedošlo.

Stát se ovšem může cokoliv, i ten největší dodavatel může mít teoreticky problémy. Bez dodávek by jste ovšem nikdy nezůstali, připojení k distribuční soustavě Vám zůstává a dodával by Vám tedy dodavatel tzv. poslední instance (společnost vlastnící distribuční soustavu).

Uzávěrka teoreticky není, aukce opakujeme v intervalu jednoho měsíce..

Pro občany je tato služba zcela zdarma, jelikož činnost ecentre.cz je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který zvítězí v e-Aukci a získá tak celé portfolio nových klientů. Obyvatelé mohou ušetřit v níže uvedených komoditách a je pro ně zajištěn 100% administrativní servis spojený se změnou dodavatele. Výhodou tohoto produktu je také to, že pokud domácnosti nevysoutěžíme v e-Aukci lepší cenu, nevzniká občanovi žádná povinnost ani vůči nám, ani vůči vítěznému dodavateli z e-Aukce.

Do e-Aukce se mohou zapojit i občané z měst či obcí, které e-aukce pro své obyvatele zatím nevyhlásily. Stačí kontaktovat ecentre.cz přes kontaktní formulář. Brzy Vás pak bude kontaktovat některý z našich obchodních zástupců.

Jen pár kroků k úsporám…

 • 1. krok: Na Kontaktním centru podepíšete smlouvu s eCENTRE a předáte potřebné podklady.

 • 2. krok: eCENTRE sesbírá podklady od všech domácností …

 • 3. krok: a sdruží poptávku do e-Aukční síně.

 • 4. krok: Poté osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-Aukci

 • 5. krok: V internetové Aukční síni jsou porovnány nabídky dodavatelů – zajištěna férová soutěž

 • 6. krok: Poskytovatel služby porovná Vaše dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-Aukce.

 • 7. krok: Je-li cena z e-Aukce nižší, než Vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis smlouvy mezi Vámi a vítězným dodavatelem. Máte tak zajištěn 100% administrativní servis.

Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce

 • Kopie smlouvy se současným dodavatelem elektrické energie včetně případných dodatků a všeobecných obchodních podmínek

 • Kopie ročního vyúčtování za elektrickou energii

 • V případě vysokého napětí – odběrový diagram v xls

 • Podepsaná smlouva mezi eCENTRE a klientem