Členská schůze BD 2000 v úterý 23. května

Datum přidání: 7.5.2017 20:53:57

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka

na členskou schůzi

Bytového družstva 2000,

která se bude konat v úterý 23. května 2017 od 20:00 hod v garážových prostorách bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

1) Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

2) Odsouhlasení vyúčtování za r. 2016 a hospodaření Bytového družstva 2000

3) Nedoplatky pravidelných záloh

4) Výměna oken – finální etapa

5) Výměna vstupních dveří - varianty

6) Diskuse a závěr

V Říčanech dne 8. 5. 2017

Jiří Vrchota