Členská schůze BD2000 ve čtvrtek 30. listopadu 2017

Datum přidání: 15.11.2017 20:25:36

BYTOVÉ DRUŽSTVO 2000

se sídlem Melantrichova 2000, 25101 Říčany, IČO 26166780, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr., vložka 4810

Pozvánka na členskou schůzi Bytového družstva 2000

která se bude konat ve čtvrtek 30. listopadu 2017 od 20:00 hod v garážových prostorech bytového domu 2000, Melantrichova 2000, Říčany.

Program:

  1. Zahájení a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

  2. Výměna oken a vstupních dveří

  3. Závady na domě čp. 1999

  4. Změna záloh

  5. Odečet vody - hlášení počtu osob v bytě

  6. Diskuse a závěr

V Říčanech dne 14.11.2017

Jiří Vrchota